Zgłoszenia: do 15 września 2020 r.  ( https://forms.gle/go62tYsMFP3vAWS16 )

Przyjmujemy zgłoszenia w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Akceptacja zgłoszeń: do 30 września 2020 r.

 

Opłata konferencyjna (po decyzji o przyjęciu zgłoszeń): do 15 października 2020 r.

 

Program: wrzesień/październik 2020 r.

 

Konferencja: 19-20 listopada 2020 r.

Back to top