Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Piotr Borek (Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

dr hab. Ewa Danowska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN)

dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ (Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ (Biblioteka Książąt Czartoryskich, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN)

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

Komitet organizacyjny:

dr Agnieszka Fluda-Krokos

dr Greta Lemanaite-Deprati

Anna Gąsior

mgr Urszula Orłowska-Węgiel

mgr Bartłomiej Stempin

 

Przygotowanie strony internetowej:

mgr Witold Brzoskowski

 

Tłumaczenia:

dr Julia Czapla – języka angielski

dr Greta Lemanaite-Deprati – język rosyjski

Back to top