Zgłoszenia: do 15 września 2024 r.

Przyjmujemy zgłoszenia w językach: polskim i angielskim

 

Akceptacja zgłoszeń: do 30 września 2024 r.

 

Opłata konferencyjna (po decyzji o przyjęciu zgłoszeń): do 15 października 2024 r.

 

Program: wrzesień/październik 2024 r.

 

Konferencja: 14–15 listopada 2024 r.

 

Back to top