Międzynarodowa konferencja naukowa "Non nova, sed novae. Fotografie i pocztówki w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych" to piąte ze spotkań poświęconych zbiorom specjalnym. Fotografie i pocztówki to ten rodzaj zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych, który prezentowany jest najrzadziej. Bogate w różnorodne informacje, wymagające wielodziedzinowej wiedzy potrzebnej do ich opracowania, będące pewnego rodzaju świadectwami, utrwaleniami, dowodami. Tegoroczną konferencję chcielibyśmy poświęcić rozważaniom właśnie nad tymi dwoma materiałami.

 

Sentencja "Non nova, sed novae", czyli nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona, wydaje się być kwintesencją znaczenia utrwalania i powielania obrazów w formie fotografii i pocztówek. Oto przedstawienia znanej nam osoby, znanego przedmiotu, znanego widoku stają się obiektami nie jednostkowymi, lecz, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, powszechnymi, powielalnymi, rozpowszechnianymi. Stają się elementami korespondencji, wymiany myśli i uczuć, pamięci, w końcu obiektami spuścizn, kolekcji czy handlu.

 

Do udziału czynnego i biernego w wydarzeniu zaplanowanym na 14–15 listopada 2024 r. zapraszamy bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, historyków i kulturoznawców, konserwatorów, naukowców opierających swoje badania na fotografiach i pocztówkach jako materiałach badawczych i źródłach informacji z bardzo wielu dziedzin, oraz kolekcjonerów i pasjonatów, dla których są one czymś więcej niż tylko obrazkiem. Celem spotkania będzie zatem nie tylko szeroko zakrojona, interdyscyplinarna refleksja zarówno nad historią tego typu zbiorów, ich wytwarzaniem, gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem, lecz także podjęcie próby określenia obecnego statusu tych zasobów w dobie powszechnej cyfryzacji, możliwości wykonania zdjęcia smartfonem właściwie przez każdego i wszędzie, wysyłania e-pocztówek i wszechobecności komunikatorów elektronicznych.

 

Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy fotografii i pocztówek ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie i kolekcji prywatnej Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.

Back to top