Międzynarodowa konferencja naukowa

 

Explicitus est liber

dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800

 

 

17–18 listopada 2022

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

 

 

Back to top