Niemalże 550 lat temu ukazał się w Krakowie pierwszy znany polski druk - przygotowany w krakowskiej oficynie Kaspra Straubego kalendarz na rok 1474, wydany najprawdopodobniej w roku 1473. Kraków – jako kolebka drukarstwa polskiego i miejsce działalności najsłynniejszych pierwszych oficyn (m.in. Szwajpolta Fiola, Kaspra Hochfedera, Jana Halera, Unglerów, Hieronima, Wietora, Scharffenbergów, Cezarych, Piotrkowczyków, Schedlów) – jest również doskonałym miejscem, by o historii drukarstwa debatować.

Celem trzeciej, zaplanowanej jako cykliczne spotkania konferencji poświęconych zbiorom specjalnym, będzie kompleksowa refleksja nad zagadnieniami związanymi z rozwojem i dziedzictwem sztuki drukarskiej - starych druków, czyli publikacji wydanych do roku 1800, a będących obiektami badań wielu dziedzin. Obrady będą skupione wokół zagadnień tworzenia, gromadzenia, opracowania, przechowywania, zabezpieczania, konserwacji i udostępniania zbiorów starodrucznych (w formie tradycyjnej, jak i zdigitalizowanej), jak również fenomenu pierwszych druków i księgozbiorów, ich dostępności i wykorzystywania. Od strony technicznej produkcji pojawią się np. oficyny, papiernie, gisernie, mecenasi, problematyka tegumentologiczna i cenzorska; z perspektywy odbiorcy – zakupy, katalogi, społeczne i edukacyjne aspekty upowszechnienia druku, właściciele i znaki własnościowe, kolekcje, biblioteki historyczne i tzw. życie książki. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat współczesnego statusu starych druków – od postulatu zmiany cezury czasowej po funkcjonowanie najstarszych wydawnictw na rynku antykwarycznym.

Hasło przewodnie „Explicitus est liber”, czyli zamieszczany na końcu zwojów zapis informujący o tym, że książka została rozwinięta, daje możliwość wieloaspektowego spojrzenia na stare druki – jako pewien etap w rozwoju środków komunikacji oraz ich ewolucji i znaczenia jako materialnego nośnika informacji.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dwa pokazy starych druków - ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum i Biblioteki OO. Karmelitów na Piasku. Zaplanowano także spacer tematyczny poświęcony historii drukarstwa krakowskiego.

 

Back to top