Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Archiwum i Biblioteka OO. Karmelitów na Piasku

 

Komitet naukowy:
dr hab. Anna Gruca, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN)
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr hab. Anna Kamler, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Michał Spandowski 

 , Warszawa

dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński)

 

Komitet organizacyjny:
dr Agnieszka Fluda-Krokos – przewodnicząca
mgr Barbara Bonar
Anna Gąsior
mgr Monika Graczyk
Sebastian Grzybek
mgr Łukasz Łukawski
mgr Bartłomiej Stempin
dr Szymon Sułecki
Magdalena Walinowska

 

Przygotowanie strony internetowej:
mgr Witold Brzoskowski

 

Grafika przewodnia:
Preclarus et insignis Tractatvs Docens Modum legendi abbreuiaturas vtriusq[ue] censure,
studiosis tirunculis valde necessarius, ac a multis mendis purgatus & emendatus
,
[Kraków : Florian Ungler, 1531]. – [56] k., sygn. A-G8 : il. drzewor. (herb) ; 8°. – sygn. PAU St.Dr. 48.

 

Tłumaczenia:
mgr Magdalena Stempin

 

Back to top