Zgłoszenia: do 15 września 2021 r.  (https://tiny.pl/r3g6x)

Przyjmujemy zgłoszenia w językach: polskim i angielskim

Akceptacja zgłoszeń: do 30 września 2021 r.

Opłata konferencyjna (po decyzji o przyjęciu zgłoszeń): do 31 października 2021 r.

Program: wrzesień/październik 2021 r.

Konferencja: 18–19 listopada 2021 r.

 

Back to top