Celem drugiej konferencji, zaplanowanej jako jedno z cyklicznych spotkań poświęconych zbiorom specjalnym, będzie kompleksowa refleksja nad zagadnieniami związanymi z dziedzictwem zbiorów graficznych, zgromadzonych w bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych, a także eksponowanych na wystawach i obecnych w handlu antykwarycznym. Wieloaspektowość grafiki, wynikająca z jej podziału na artystyczną i użytkową, pozwala spojrzeć na jej dziedzictwo z różnych punktów widzenia, np. procesu twórczego, technik graficznych, naśladownictwa, ikonografii, typologii (m.in. ilustracja, ekslibris, liternictwo, plakat, druki akcydensowe, druki ulotne, znaczki, stemple).

Obrady skupione będą wokół problemów tworzenia, gromadzenia, opracowania, przechowywania, zabezpieczania, konserwacji i udostępniania zbiorów graficznych (także zdigitalizowanych). Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat współczesnego statusu grafiki – zarówno tej wykonywanej technikami tradycyjnymi, jak i cyfrowymi, odbijanej w niewielkiej liczbie egzemplarzy, jak i produkowanej masowo. Pozwoli także na prezentację najnowszych wyników interdyscyplinarnych badań – od historii, nauki o sztuce, poprzez nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii. Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy grafik ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Back to top