Polska Akademia Umiejętności

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kultury

 

Komitet naukowy:
dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ (Zamek Królewski na Wawelu, Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (University of Ostrava)
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Ryszard Otręba (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Krzysztof Skórczewski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności)
dr hab. Jolanta Talbierska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, kierownik Gabinetu Rycin)
dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Komitet organizacyjny:
dr Agnieszka Fluda-Krokos (przewodnicząca)
mgr Magdalena Adamska
Anna Gąsior
mgr Bartłomiej Stempin
Magdalena Walinowska

 

Przygotowanie strony internetowej:
mgr Witold Brzoskowski

 

Grafika przewodnia
Philips Galle (warsztat), Wynalazek rytownictwa (Warsztat miedziorytniczy) – z serii 20 rycin "Nova Reperta", miedzioryt, 203 x 273 mm, ok. 1591.

 

Tłumaczenia:
mgr Magdalena Stempin

 

 

Back to top