The Scientific Library of the PAAS and the PAS in Cracow

·    News   ·   Events   ·    Search    ·    Contact    ·        ·

•  Manuscripts •  Diplomas •  Graphic materials  •  Incunabula  •  Cartographic materials •  Microfilms  •  Periodicals  •


I. Manuscripts

 

Rękopisy Towarzystwa Naukowego  / compiled by W. Seredyński. Kraków 1869.

Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Rękopisy nr. 1-1588 / compiled by J. Czubek. Kraków 1906.

Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek I. Rękopisy nr. 1589-1810 / compiled by J. Czubek. Kraków 1912.

 

1. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 1811-2148 / ed. by Z. Jabłoński, A. Preissner.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.

2. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2149-2298 / ed. by Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

3. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2299-2630 / ed. by Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

4. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2631-2906 / ed. by Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

5. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 2907-3606 / ed. by Z. Dużyk, B. Schnaydrowa, pod red. Z. Jabłońskiego.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.

6. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 3607-4003 / ed. by B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.

7. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4004-4567 / ed. by B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

8. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4568-4676, 5588-6000 / ed. by J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel,
pod red. Z. Jabłońskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1986.

9. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4677-4715 / ed. by J. Staszel. Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

10. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4716-4796 / ed. by B. Sieraczyńska, Z. Solak, J. Staszel, K. Szymurowa. Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

11. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 4797-4886 / ed. by J. Dużyk. Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.

12. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 4887-5587 / ed. by E. Danowska, B. Sieraczyńska, Z. Solak, J. Staszel, K. Szymurowa. Kraków 2001.

13. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 6001-6194 / ed. by J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

14. Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygnatury 6195-6550 / ed. by J. Dużyk. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

15. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 6551-6880 / ed. by E. Danowska, E. Knapek. Kraków 2008.

16. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 7281-7780 / ed. by E. Danowska, J. M. Dziewulska,
E. Knapek, B. Korniak, B. Sieraczyńska. Kraków 2012.

17. Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 11500-11970 / ed. by E. Danowska, J. M. Dziewulska,
B. Sieraczyńska. Kraków 2001.


II. Diplomas

 

1. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. I, Dokumenty z lat 1113-1571.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

2. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. II, Dokumenty z lat 1571-1787.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

3. K. Dziwik, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, cz. III, Dokumenty z lat 1403-1797.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.


III. Graphic materials

 

1. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Szkoła Niemiecka XV i XVI w. / ed. by M. Bóbr, K. Krużel.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1987.

2. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część I: A-B / ed. by K. Krużel, J. Motyka. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

3. Katalog Rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Miedzioryty z XV w. / ed. by M. Pokorska.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.

4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część II: C / ed. by K. Krużel. Kraków 2001.

5. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część III: D-E / ed. by J. Motyka. Kraków 2003.

6. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część VI: Hendrick Goltzius i jego pracownia / ed. by M. Pokorska-Primus. Kraków 2004.

7. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część XVI: Rembrandt Van Rijn / ed. by K. Krużel. Kraków 2006.

8. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część V, 1: Philips Galle / ed. by M. Pokorska-Primus. Kraków 2010.

9. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część VII: Hendrick Goudt – Willem Hondius / ed. by M. Adamska, J. Motyka. Kraków 2012.

10. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część VIII: Romeyn de Hooghe – Frans Huys / ed. by A. Olszewska. Kraków 2013.

11. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
Część IX: I-K / ed. by K. Krużel. Kraków 2015.

 

Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
/ oprac. M. Adamska. Kraków 2017


IV. Incunabula

 

  • Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / ed. by T. Dąbrowa, E. Knapek, J. Wojtowicz. Kraków 2015.

 


V. Cartographic materials

 

  • Katalog map XVI-XVIII w. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie/ ed. by B. Kmiecikowa. Rocznik Biblioteki PAN,
    R. 12: 1966, s. 161-230.
  • Katalog atlasów (XVI-XVIII w.) Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie / ed. by B. Kmiecikowa. Rocznik Biblioteki PAN,
    R. 5: 1959, .s 199-289.
  • Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / ed. by J. Bzinkowska, E. Niedziałkowska. Kraków 2010.

VI. Microfilms

 

  • Katalog mikrofilmów. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie. Cz. 1 / ed. by J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J. Staszel. Warszawa 1976.
  • Katalog mikrofilmów. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie. Cz. 2 / ed. by J. Dużyk, J. Kręcina. Warszawa 1995.

VII. Periodicals

 

 

Back to top