The Scientific Library of the PAAS and the PAS in Cracow

·    News   ·   Events   ·    Search    ·    Contact    ·        ·

 

Prace issued by the Scientific Library of the PAAS and the PAS

 • Dla Ciebie Polsko : obrazki z życia Tadeusza Żulińskiego (Romana Barskiego) / B. Żulińska; [afterword K. Grodziska i A. Żulińska]. Kraków 2015.
 • Ostatnie zasyłam pożegnanie... : grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 / [edited by Karolina Grodziska]. Kraków 2014.
 • Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006 : bibliografia / edited by M. Kremer, A. Sroka. Kraków 2006.

 

Publications co-issued by the Polish Academy of Arts and Sciences

 • Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie : Tym, którym cześć i miłość winniśmy w darze / układ publikacji i dobór il. M. Włodek, T. Filip]. Kraków 2014.
 • Dług śmiertelności wypłacić potrzeba : wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku / edited by Ewa Danowska. Kraków 2011.
 • Theatri Decor : Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim / K. Grodziska, [phot. Z. Kos]. Kraków 2005.
 • Scientiarum Decor : Cmentarz Rakowicki  w tradycji Polskiej Akademii Umiejętności / K. Grodziska, [phot. Z. Kos]. Kraków 2002.

See also: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/wydawnictwa-pozaseryjne

 

Reprints and publications co-issued with other institutions

 • Homer i Kwint w Polszcze. Wypisy faksymilowe z prac Jacka Idziego Przybylskiego. Kraków 2001.
 • Wizerunk [!] sługi wiernego / edited by K. Grodziska, W. Walecki, [phot. Z. Kos]. Kraków 2001.
 • Brevis et accurata regiminis ac status Zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio
  / [introduction J. Piotrowicz ; edited by W. Walecki]. Kraków 2000.
 • Lament różnego stanu ludzi na umarłym kredytem [ok. 1655] / edited by K. Grodziska, W. Walecki, [phot. Z. Kos]. Kraków 2000.
 • Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.
  Część pierwsza: Rękopis / edited by W. Ogrodziński. Kraków, Olsztyn 2000.
 • Lebensgalerie von Alexander Humboldt / edited by K. Krużel, W. Walecki, [phot. Z. Kos]. Kraków 1998.
 • Słownik dyalektyczny księstwa Cieszyńskiego z dodatkiem przysłów i frazeologii / A. Cinciała, [edited by] J. Krop. Wisła 1998.
 • Katalog wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności. T. 3:  1947-1952 / edited by Z. Dydówna, B. Schnaydrowa, R. Żurkowa.
  Wrocław 1973.
 • Catalogus librorum quos ex urbe Holmia Academiae Litterarum Cracoviensi dono misit H. Bukowski. Kraków 1889.

 

Back to top