·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Do dyspozycji czytelników są:

 

Katalog elektroniczny:

  • obejmujący wszystkie dzieła wydane po 1991 r. oraz sukcesywnie wprowadzane dzieła wcześniejsze (w tym stare druki)

Zamówienia z katalogu elektronicznego można składać za pośrednictwem tradycyjnych rewersów dostępnych w katalogu lub zamówień elektronicznych.

 

Katalogi kartkowe:

  • katalog książek i czasopism XIX-XXI w. obejmujący wszystkie dzieła wydane 1801-2015 (dostępny obok Czytelni Głównej)
  • katalog przedmiotowy obejmujący publikacje wydane 1801-2001 (dostępny w holu)
  • katalog starych druków (dostępny w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych)
  • katalog zbiorów kartograficznych (dostępny w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych)
  • katalog rękopisów obejmujący jednostki nieuwzględnione w katalogach drukowanych (dostępny w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych)
  • katalogi księgozbiorów podręcznych: dostępne w poszczególnych czytelniach

Zamówienia z katalogów kartkowych można składać poprzez tradycyjne rewersy dostępne w czytelniach.

 

Katalogi drukowane
dostępne w czytelniach:

Zamówienia z katalogów kartkowych można składać poprzez tradycyjne rewersy dostępne w poszczególnych czytelniach.

Back to top