·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w wyniku naboru w ramach Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” nasza Biblioteka znalazła się w gronie instytucji, które otrzymają system Alma i wyszukiwarkę Primo.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Wdrożenie systemu Alma w bibliotekach

Szanowni Państwo,

w dniach 15–16 czerwca 2023 r. serdecznie zapraszamy do Instytutu Historii Litwy na konferencję "Wilno i inne stolice europejskie przez pryzmat nauk pomocniczych historii", której jesteśmy współorganizatorem. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 700-lecia Wilna.
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/BibliotekaPAU/posts/pfb....

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy popularyzowanie wśród czytelników wiedzy odnośnie posiadanych przez nią zbiorów. Jedną z form jego realizacji jest organizowanie pokazów, których uczestnikami są przede wszystkim studenci, pracownicy instytucji naukowych oraz uczniowie. W bieżącym roku kalendarzowym (2023) pracownicy Biblioteki gościli w Czytelni Głównej, Czytelni Zbiorów Specjalnych, a także w Gabinecie Rycin następujące grupy: 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie została włączona do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Szanowni Państwo,

z ogromnym smutkiem przekazujemy informację o śmierci mgr Aleksandry Cieślar, która zmarła w dniu 25 kwietnia 2023 roku. Pani Aleksandra Cieślar była wieloletnim Członkiem Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Zastępcą Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dnia 16 marca 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie w kadencji 2023-2026. Zarówno sprawozdanie za rok 2022 złożone przez Panią Dyrektor dr Agnieszkę Fludę-Krokos, jak i plan pracy na rok 2023 zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Rady. Skład Rady Naukowej dostępny jest pod adresem: http://biblioteka.pau.krakow.pl/o-bibliotece/rada-naukowa.

Wzorem roku poprzedniego i w tym dołączyliśmy do WOŚP. Celem 31. Finału jest wsparcie diagnostyki i leczenia sepsy. Na 9. aukcjach WOŚP w Krakowie znajdziecie Państwo m.in. specjalny pokaz naszych najcenniejszych zasobów, katalogi zbiorów i wystaw, gadżety. Serdecznie zapraszamy do licytowania.
 
3) zestaw katalogów rękopisów - https://allegro.pl/.../katalogi-rekopisow-biblioteki,
4) zestaw katalogów ekslibrisów - https://allegro.pl/.../zestaw-katalogow-ekslibrisow,

 

Szanowni Państwo,
 
miło nam poinformować, że 12.12.2022 r. podczas zebrania Członków Rady Naukowej naszej Biblioteki jednomyślnie zaakceptowane zostało sprawozdanie z pierwszej kadencji Pani Dyrektor dr Agnieszki Fludy-Krokos. Decyzją Rady Naukowej Pani Dyrektor została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Serdecznie gratulujemy!

 

Serdecznie zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, gdzie od 2.12.2022 r. na wystawie "Wędrujące obrazy" można podziwiać wspaniałe prace Małgorzaty Mirgi-Tas. Wśród obiektów, wokół których zbudowano narrację wydarzenia, obecne są także nasze zbiory - 19 grafik (wśród nich prace Albrechta Dürera i Jacquesa Callota) oraz fotografia albuminowa. W kilku przestrzeniach, wykorzystując różne środki przekazu, podjęto próbę ukazania i odczarowania stereotypów utworzonych wokół społeczności romskiej. Feerie kolorów, struktur i technik tworzą barwną opowieść, nie pozostawiając odbiorcy samego sobie - prowadzą, pokazują, wyjaśniają, dają do myślenia. Wystawa trwać będzie do 5 marca 2023 r.
 
Więcej informacji pod adresem: https://mck.krakow.pl/.

Szanowni Państwo,

w ramach naszej współpracy z Volkskundemuseum Vien serdecznie zapraszamy do wizyty w tymże muzeum, gdzie od 18 listopada br. do 26 marca 2023 r. oglądać można wystawę "Ölrausch und Huzulenkult. Fotografische Streitobjekte aus Galizien und der Bukowina", a na niej 47 fotografii Juliusz a Dutkiewicza (1834- ok. 1908) z naszych zbiorów. Informacje o wystawie znajdziecie Państwo na stronie: https://www.volkskundemuseum.at.

Back to top