·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Do korzystania z Biblioteki uprawniona jest każda osoba pełnoletnia, która posiada kartę biblioteczną.

Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Czytelni Głównej od pon. do pt. w godz. 8:15-11:15 i 11:30-14:45. W celu zapisania się do Biblioteki należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, wypełnić kwestionariusz oraz wnieść opłatę za wystawienie karty w wysokości 10 zł.

Karta biblioteczna ważna jest przez rok od daty wystawienia. Za odnowienie karty bibliotecznej na kolejny rok pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

Karta biblioteczna jest kartą imienną i nie wolno odstępować jej innym osobom. O utracie karty należy niezwłocznie poinformować Bibliotekę.

Do korzystania ze zbiorów specjalnych mają prawo czytelnicy Biblioteki, którzy wypełnią kwestionariusz dokumentujący potrzebę korzystania z konkretnych kolekcji. W przypadku osób niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi (studentów, doktorantów, doktorów oraz pracowników instytucji naukowych i kulturalnych) niezbędne jest ponadto przedłożenie pisma polecającego (od promotora bądź pracodawcy), ewentualnie okazanie legitymacji pracowniczej.

Back to top