·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Biblioteka czynna jest od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00.

Czytelnia Główna czynna jest od pon. do pt. w godz. 8:15-14:45 (z przerwą: 11:15-11:30).

Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych czynna jest od pon. do pt. w godz. 8.30-14.00 (z przerwą: 11:15-11:30).

Czytelnia Gabinetu Rycin czynna jest od pon. do pt. w godz. 8.30-14.00.

We wszystkich czytelniach obowiązuje zakaz wnoszenia okryć wierzchnich i dużych toreb oraz teczek. Czytelnicy zobowiązani są do pozostawienia ich w szatni na parterze gmachu Polskiej Akademii Umiejętności.

Pracownicy Biblioteki są uprawnieni do kontrolowania osób opuszczających czytelnie.

Po wejściu do Czytelni czytelnik zobowiązany jest do wpisania się do księgi odwiedzin i pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej.

 

Zamawianie:

Po sprawdzeniu dostępności dzieła w katalogu (elektronicznym lub kartkowym) należy wypełnić rewers lub złożyć zamówienie elektroniczne. Rewersy wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie nie będą realizowane.

Rękopisy, stare druki, dokumenty kartograficzne, mikrofilmy i ryciny można zamawiać tylko w odpowiednich czytelniach. Stare druki można zamawiać za pośrednictwem rewersów tradycyjnych dostępnych w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych lub zamówień elektronicznych.

Jednorazowo można zamówić do 10 woluminów.

Zamówienia złożone najpóźniej pół godziny przed zamknięciem czytelni realizowane są na bieżąco. Zamówienia złożone później realizowane są na dzień następny. Zamówienia złożone w sobotę realizowane są w poniedziałek.

 

Korzystanie ze zbiorów:

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie jest biblioteką prezencyjną, tzn. dzieła udostępniane są tylko w czytelniach i czytelnikom nie wolno ich wynosić poza obręb czytelni.

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za udostępnione im materiały.

Zasoby Biblioteki można fotografować do celów badawczych za zgodą dyżurnego bibliotekarza i przy zachowaniu praw autorskich. Więcej informacji - zob. Reprografia.

W Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych i w Gabinecie Rycin odręczne notatki można wykonywać wyłącznie ołówkiem. W przypadku dzieł zmikrofilmowanych, oryginały udostępnia się tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika Działu Zbiorów Specjalnych.

Do dyspozycji czytelników jest także sieć bezprzewodowa.

 

Instrukcja dla autorów:

Przy cytowaniu dzieł z Działu Zbiorów Specjalnych prosimy o podanie pełnej nazwy Biblioteki (tj. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, w dalszych cytowaniach sugerujemy skrót Bibl. Nauk. PAU i PAN) oraz po przecinku sygnatury w następującej formie zapisu:
Rękopisy: Rkps [sygnatura].
Dokumenty pergaminowe: Doc. [sygnatura].
Mapy i atlasy: Kart. [sygnatura].
Stare druki: St.Dr. [sygnatura].
Inkunabuły: Inc. [sygnatura].
Cimelia (dzieła rzadkie przechowywane w Dziale Zbiorów Specjalnych): Cim. [sygnatura].

W przypadku korzystania z dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych prosimy o cytowanie sygnatury oryginału.

Przy cytowaniu dzieł z Gabinetu Rycin prosimy o podanie pełnej nazwy (tj. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w dalszych cytowaniach sugerujemy skrót Gab. Ryc. Bibl. Nauk. PAU i PAN) oraz po przecinku sygnatury w następującej formie zapisu:
Pojedyncze ryciny: inw. [sygnatura].
Wydawnictwa zwarte oraz albumy rycin: Alb. [sygnatura].

Back to top