·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

W numerze 105 (2016) "Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych" ukazała się recenzja Katalogu inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie [ link ] autorstwa Piotra Kardysia.

Dziękujemy za recenzję!

 

W grudniu 2017 r. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie otrzymał kolejny dar od profesora Krzysztofa Skórczewskiego.

Dziękujemy za cenny dar.

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę „Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986): Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 14 lipca 2017 w godzinach pracy Archiwum.
Wystawę objął patronatem Prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

[czytaj dalej]

 

 

Pani Profesor Ewa Małecka-Tendera i Pan Profesor Michał Tendera ofiarowali naszej Bibliotece dwa dzieła:
- Genera morborum ...pro gradu doctoris ... submittit Johannes Schröder. Upsalae, 1759.
- Tom drugi Poezyi Horacego przełożonych przez Marcina Fiałkowskiego. Wrocław: W.B. Korn, 1818.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zasilenie tym darem naszego księgozbioru!

 

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie prezentującą archiwalne materiały ze zbiorów Archiwum i Biblioteki dotyczące darczyńców Polskiej Akademii Umiejętności. Wśród pokazanych na niej archiwaliów można znaleźć też wiadomości dotyczące darów na rzecz Biblioteki, zapisanych m.in. przez Cypriana Walewskiego.
Wystawa jest prezentowana w dniach 18 XI 2016 - 30 III 2017, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00. [Czytaj dalej].

 

W grudniu 2016 r. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie otrzymał kolejny dar od profesora Krzysztofa Skórczewskiego. Dziękujemy za cenny dar.

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę "Krzysztof Skórczewski Miedzioryty Dar dla Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 6 czerwca 2016 w godzinach pracy Archiwum.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. [Czytaj dalej].

 

Z radością informujemy, że 17 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się z udziałem Pani Minister Małgorzaty Omilanowskiej uroczysta inauguracja I edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Wśród wpisanych na nią obiektów znalazł się Opis żupy bocheńskiej i wielickiej (rkps sygn. 942), będący najstarszą zachowaną XVI-wieczną kopią manuskryptu powstałego w 1518 r. w związku z porządkowaniem obu kopalni przez Jana Bonera, znakomitego zarządcę skarbu Jagiellonów. Z wyglądu niepozorny, liczący 81 kart obiekt, to precyzyjny opis struktury wewnętrznej i funkcjonowania tego olbrzymiego, zatrudniającego ponad 1000 osób, scentralizowanego przedsiębiorstwa, jednego z największych w Europie. Opis ten jest dokumentem unikatowym, nie mającym odpowiedników w europejskiej literaturze ekonomicznej. [Czytaj dalej].

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia na stronie TVP.

Ostatnie zasyłam pożeganie… Grypsy Romana Żulińskiego dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

 

5 sierpnia 2014 o godzinie 13:30 w Małej Auli PAU odbyło się uroczyste przekazanie przez Panią Annę Żulińską daru dla Biblioteki: Grypsów pisanych przez Romana Żulińskiego w Cytadeli w przededniu śmierci, 4 sierpnia 1864 r.

Uroczystość odbyła się w 150-lecie śmierci pięciu członków Rządu Narodowego: Romualda Traugutta, Jana Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaną pod red. nauk. dr Karoliny Grodziskiej publikacją Ostatnie zasyłam pożegnanie… opisującą ten niezwykły dar.

 

W lipcu 2014 r. Pan Prof. dr hab. Jan Machnik, członek PAU, delegat Rady PAU, ofiarował do zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie unikatowe, rękopiśmienne czasopismo frontowe „Tygodnik Okopowy” z września 1915 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pana Profesora pt. O „Tygodniku Okopowym” w Legionach Polskich, który ukazał się T. 59 „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” oraz ze zdigitalizowaną wersją tego daru.

Back to top