·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

W ramach projektu są prowadzone nieodpłatne badania światłotrwałości atramentu użytego do spisania kodeksu, co pozwoli określić bezpieczne metody konserwacji i digitalizacji obiektu. Przeprowadzona zostanie też rejestracja wielowymiarowych map tekstury piętnastowiecznej oprawy kodeksu, pozwalająca uczytelnić napisy i znaki widniejące na wyciskach tłoków introligatorskich. Obrazowanie hiperspektralne pozwoli uczytelnić zatarte teksty, które mogą mieć istotne znaczenie dla badań proweniencyjnych i dokładniejszego datowania kodeksu.

Badania koordynuje i prowadzi dr hab. Tomasz Łojewski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji na stronie: E-RIHS.PL (http://fizyka.umk.pl/~erihs/index.php/2gi-nabor-wnioskow-molab-fixlab-pl-kancjonal-wawrzynca-z-giesek/)

 

                         

 

Back to top