·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

30 maja 2020 r. w wieku 91 lat odszedł od nas Profesor Stanisław Grodziski. Był wybitnym historykiem prawa. W swojej długoletniej karierze naukowej piastował funkcje  kierownika Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego (1968-1978), dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968–1971), prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987–1990). Profesor był autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny historii prawa polskiego. Szczególnym zainteresowaniem darzył Kraków i dawną Galicję. Za swoją działalność był ceniony i nagradzany. Wśród licznych nagród i wyróżnień wymienić można Krzyż Oficerski (1994) i Krzyż Komandorski (2000) Orderu Odrodzenia Polski, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2002) i Nagrodę Miasta Krakowa (2018).

My zapamiętamy Pana Profesora jako wskrzesiciela Polskiej Akademii Umiejętności, jej Wiceprezesa (1994-2000), Czytelnika i Darczyńcę naszej Biblioteki oraz niezwykle ciepłego Człowieka.

Rodzinie i Przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

Back to top